centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Hurdegaryp wil snelle aanleg rondweg
zaterdag 5 november 2005 Hurdegaryp

Een rondweg rond Hurdegaryp moet prioriteit krijgen bij de aanleg van de Centrale As. Dat vindt Dorpsbelang Hurdegaryp. Ook voor de actuele verkeersituatie geeft een versnelde uitvoer van de rondweg een verlichting van de verkeersdruk door Hurdegaryp. Dorpsbelang heeft een officiële reactie gestuurd naar de provincie Fryslân.

Fietstunnel in Zomerweg te mager...
In de Zomerweg komt volgens het plan slechts een fietstunnel en dit vindt Dorpsbelang te mager. Het dorp pleit voor een tunnel voor zowel auto's als fietsers. Daarbij dient de Zomerweg (en Hurdegaryp) zodanig te worden ingericht dat sluipverkeer wordt ontmoedigd. Een combi-tunnel is gewenst voor de bewoners van de Zomerweg, sociale controle op de veiligheid voor de fietsers langs de Zomerweg en de sociale infrastructuur tussen Burgum en Hurdegaryp.

Reactie op alternatief "De Centraalste As"
Dorpsbelang Hurdegaryp wijst het door een actiegroep aangedragen alternatief "De Centraalste As" af. De reden hiervoor is de grote aantasting van de groene ruimte in de omgeving van het dorp. "Groter nog dan in de plannen van de provincie. Met name de ligging van dit tracé in de directe nabijheid van drie markante natuurgebieden (Japmuois Kolk, Ottema Wiersma reservaat en It Bûtenfjild) maken dit tracé voor ons onaanvaardbaar."
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024