centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Centrale As valt mogelijk duurder uit
zaterdag 1 december 2012 Leeuwarden

De aanleg van grote verkeersprojecten zoals de Centrale As (eind 2015 klaar) valt mogelijk veel duurder uit. Over alles wat vanaf 2014 gebeurt, moeten gemeenten en provincies namelijk 21 procent btw betalen.

Momenteel krijgen lagere overheden alle btw terug over het werk dat zij uitbesteden. Dit gebeurt via het btw-compensatiefonds. Het nieuwe kabinet wil dit fonds in 2014 opdoeken.

Deze tegenvaller wordt weliswaar gecompenseerd via de algemene rijksuitkering, maar dit gebeurt slechts voor 80 procent. De provincie, die de afgelopen jaren gemiddeld twintig miljoen euro uit het fonds kreeg, zou dan al ruim vier miljoen euro per jaar meer kwijt zijn.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024