centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Werk aan Centrale As begint bij Garyp
vrijdag 21 september 2012

Deze maand nog starten de werkzaamheden aan de Centrale As. Eind september gaat aannemer Haarsma Infra & Milieu BV uit Tjerkwerd beginnen met de aanleg van de rondweg Garyp, het eerste onderdeel van de nieuwe weg tussen Nijega en Dokkum. Tijdens de realisatie van de rondweg worden er diverse bedrijven vanuit de betrokken gemeenten ingezet. Ook worden kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt betrokken bij werkzaamheden in de betonbouw.

Haarsma Infra & Milieu B.V. start het werk met het transport van zand. Hierbij wordt een speciale zandzuiger gebruikt die vanuit de Wijde Ee via een persleiding het zand naar het depot perst. Met deze werkwijze wordt zandtransport via gemeentelijke en provinciale wegen beperkt.

Naast de werkzaamheden aan de weg wordt bij de rondweg Garyp ook een deel van de gebiedsontwikkeling meegenomen in het bestek. De aanleg van de Centrale As is namelijk meer dan een weg alleen. Met de bijbehorende gebiedsontwikkeling en op termijn het programma Kansen in Kernen (herinrichting doorgaande weg door Garyp) krijgt een groot deel van Noordoost Friesland een plus.

Op donderdagavond 11 oktober is er van 18.00 tot 20.00 uur een informatiebijeenkomst in Garyp. Hierbij zal de aannemer aanwezig zijn. Deze informatiemarkt is bedoeld voor omwonenden en gaat over de aanleg van rondweg Garyp, omleidingsroutes, gebiedsontwikkeling en Kansen in Kernen. In oktober zijn er ook in andere plaatsen informatiebijeenkomsten over gebiedsontwikkeling de Centrale As.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024