centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Krappere planning voor aanleg Centrale As
vrijdag 14 september 2012 Leeuwarden

De planning van de Centrale As tussen Nijega en Dokkum wordt krap vanwege de fouten in de onteigeningsprocedure. Dat laat de provincie weten.

Een deel van de procedures moet overnieuw, en is pas in februari 2014 afgerond. Aannemers moeten straks op meer plekken tegelijk werken. Mocht de Centrale As in december 2015 nog niet opengesteld zijn, dan kan dat duur uitpakken. In 2010 werd het financiële risico van vertraging dan nog op een vierhonderdduizend à vijfhonderdduizend euro aan extra bouwrente per maand geraamd. Daarbij tekenen Gedeputeerde Staten aan dat het dan om het zwartste scenario gaat en dat met de huidige uitgangspunten de kans groot is dat de bouwrente binnen de daarvoor begrote 16,9 miljoen euro blijft.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022