centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Fraachtekens oer fuortgong As
woensdag 22 augustus 2012

De provinsje Fryslân sil gewoan begjinne mei de oanlis fan de Sintrale As. Ek al ha se noch net alle grûn yn hânnen. As earste stiet de rûnwei om Garyp op steapel. Oare wike wurdt it wurk definityf oan Haarsma út Tjerkwert gund. Neffens in wurdfierder fan it projektburo Sintrale As is yn it bestek al rekken hâlden mei it feit dat by it úteinsetten fan it wurk net alle grûn yn besit is.

Rintmaster Tjalling van Eysinga fan Ysbrechtum tinkt lykwols dat de oanlis fertraging oprint, want syn kliïnt Paulusma fan Garyp hat noch krusiale grûn.

Van Eysinga stiet grûneigners by. Oare wike moandei is der wer oerlis tusken de grûneigner yn Garyp en de provinsje. It hiele projekt sintrale as kostet 300 miljoen euro. Alle moannen dat de oanlis fertraging oprint kostet de provinsje 300.000 tûzen euro.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024