centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Centrale As: vertraging blijft beperkt
woensdag 22 augustus 2012 Burgum

De uitspraak die gedaan is in de zaak rond de onteigening van een aantal gronden voor de Centrale As, levert maar weinig vertraging op. Dat blijkt uit een interne brief die werd verzonden bij de provincie: "Wij verwachten dan ook dat dit weinig tot geen invloed zal hebben op de totale realiseringsplanning van de Centrale As," schrijft het college van Gedeputeerde Staten in de brief aan Provinciale Staten. "We zijn inmiddels in overleg gegaan met het Ministerie Infrastructuur en Milieu over de noodzakelijk geworden herstelprocedure."

Eerder werd door onder andere Omrop Fryslân beweerd dat er een half jaar vertraging zou zijn ontstaan. Die bewering is echter alleen gebaseerd op de uitspraak van willekeurig gebelde juristen.

De provincie Fryslân heeft fouten gemaakt bij de onteigening van boerenland voor de omstreden autoweg Centrale As tussen Dokkum en Drachten. Een deel van de onteigeningsverzoeken werd daardoor afgewezen. Zo deed de provincie geen tijdig bod en kregen grondeigenaren te weinig tijd om op een aanbod te reageren. In sommige gevallen werd de naam van de tweede eigenaar van een boerderij vergeten, waardoor de onteigening niet geldig werd verklaard.

De Provincie verwacht nu dat medio 2013 de gronden op basis van onteigening voor het project beschikbaar kunnen zijn.   
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024