centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Sintrale As net wer op aginda
vrijdag 18 mei 2012

It boargerinisjatyf om de oanlis fan de Sintrale As opnij op de aginda fan provinsjale steaten te setten is ûnjildich. Dat docht bliken út juridysk advys dat de provinsje frege hat.

De stifting BetterAs hie besocht de Sintrale As wer op de politike agindat te krijen. De stifting fynt dat de nije dyk tusken Dokkum en de Wâldwei goedkeaper oanlein wurde kin en dan ek noch better yn it lânskip past as de fariant dêr't foar keazen is. Neffens it juridysk advys kinne PS der net nochris oer prate, omdat dat yn striid is mei wat al
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024