centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Nuon-miljoenen naar natuur bij de Centrale As
vrijdag 6 april 2012 Leeuwarden

Gedeputeerde Staten willen 37,5 miljoen euro besteden aan de maatregelen die gepland zijn rondom de Centrale As. Het totaalbedrag van de verbeteringen rond de nieuwe weg tussen Nijega en Dokkum ligt op 60 miljoen euro. Dan gaat het om alle maatregelen die niet bij de aanleg van de weg zelf horen, op het gebied van landschap, landbouw, natuur, water, recreatie en toerisme.

Bij de eerste plannen was er nog sprake van een forse bijdrage van het rijk aan de plannen die met natuur te maken hebben. Maar door de bezuinigingen die staatssecretaris Henk Bleker heeft doorgevoerd is die bijdrage weggevallen. Gedeputeerde Staten hebben nu besloten 37,5 miljoen euro uit de opbrengsten van de verkoop van de Nuon-aandelen te halen en in de gebiedsontwikkeling te steken.

Gedeputeerde Johannes Kramer stelde vanochtend dat hij blij is met het resultaat dat er nu ligt. ,,De streek hat in protte meitocht oer de plannen. It is moai foar de streek dat der no ek dúdlikheid komt oer de útfiering.”

Van het geld is 17 miljoen euro bestemd voor het ontwikkelen van de zogenaamde robuuste natte as. Dat is een belangrijke verbinding tussen natuurgebieden, maar door de bezuinigingen van het kabinet zijn juist die verbindingen buiten het kader van de ecologische hoofdstructuur geplaatst.

De provincie kiest ervoor om bij de aanleg van de Centrale As die robuuste verbinding toch zoveel mogelijk intact te laten. Dat gebeurt onder meer met een paluduct - een moerassige zone aan weerszijden van het aquaduct - bij Burgum en met een fly-over over de Valomster Leijen, zodat de natuur nog onder de weg door kan bewegen.

In totaal wordt 61 miljoen euro aan Nuon-geld in gebiedsontwikkeling in Fryslân gestoken. Andere projecten zijn de N381 en het gebied tussen Franeker en Harlingen.

Provinciale Staten zullen er naar verwachting voor de zomer een definitief besluit over nemen.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024