centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
CA: Problemen verwacht bij Dokkum
maandag 17 oktober 2005 Dokkum

Maandagavond werd in het gemeentehuis in Dokkum fel gediscussieerd over de Centrale As van Drachten naar Dokkum. Veel Dokkumers lieten van zich horen tijdens een extra bijeenkomst, belegd door een initiatiefgroep uit woonwijk De Kooilanden. De centrale projectgroep kwam deze avond met argumenten voor het voorkeurstracé. Bewoners kwamen vooral met vragen en kritiek over het aantal aansluitpunten op de Centrale As bij Dokkum.

De centrale projectleiding liet tevens evenals op andere avonden weten helemaal geen heil te zien in het plan: "De Centraalste as". Dit plan is volgens hen een aantal jaren geleden al vervallen, zou anderhalf tot twee jaar later gerealiseerd kunnen worden en lost te weinig verkeersdrukte op.

In het voorkeurstracé zijn twee aansluitingen gemaakt op de Centrale As bij Dokkum. Na onderzoek bleek dat de verkeersdruk op deze manier het beste teruggedrongen wordt. Er is bewust niet gekozen om de huidige Lauwersseewei te gebruiken omdat dan veel sluipverkeer door de woonwijk "De Kooilanden" heen zou rijden. Een aansluitpunt nabij industrieterrein Hogedijken is wel gunstig voor de industrie aldaar, maar zorgt ook voor veel sluipverkeer.

Wethouder Boorsma liet namens gemeente Dongeradeel haar standpunten weten. Zo heeft hij veel problemen met de huidige, gevaarlijke verkeerssituatie rondom de Schreiersburg en de Rondweg-Noord, bij de afslag Harddraversdijk.

Bewoners in en rond Dokkum kunnen zich wel vinden in het huidige voorkeurstracé, maar vragen zich af waarom niet gekozen is voor een derde aansluitpunt. Dit zou namelijk het verkeer in de woonwijk Kooilanden, met maar twee ontsluitingen, enorm ontlasten. Verder stelt een bewoner van de Drs. Van Tuinenleane dat er nu al een enorme toename in het aantal verkeersbewegingen is. Met de komst van het voorkeurstracé neemt dit volgens hem alleen maar toe, wat des te meer reden geeft voor een derde aansluiting. Hij plaatst daarbij ook nog groot kritiekpunt richting de gemeente, omdat deze volgens hem al lang verkeersremmende maatregelen had kunnen nemen op deze weg.

De aanwezige wethouder reageerde hier verder niet op, hij wacht liever tot duidelijk is wat de gevolgen zijn als de Centrale As is gerealiseerd.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024