centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
MER-studie naar Centrale As
vrijdag 28 februari 2003 Burgum

De financiëring voor een milieu-effectrapportage Centrale As is met de instemming van Dongeradeel en Tytsjersteradiel rond. Er wordt 667.000 euro uitgetrokken voor de studie naar verschillende mogelijkheden voor een weg tussen Dokkum en Nijega.

In Burgum was er enige weerstand tegen de studie omdat de haalbaarheid niet 100% is. Er bestaat een grote kans dat het rijk niet met geld over de brug komt. In Dokkum werd unaniem gekozen om geld uit te geven voor het MER-onderzoek.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024