centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Alternatyf foar Sintrale As
woensdag 14 maart 2012

Fiif âld-steateleden besykje mei in boargerinisjatyf de oanlis fan de Sintrale As wer op de aginda fan provinsjale steaten te krijen. Se binne it net iens mei de oanlis sa't dy no útfierd wurdt. Neffens har kin de dyk ienfâldiger, sadat der minder jild nedich is en minder skea oan de natuer oanbrocht wurdt. Om it punt op de aginda te krijen, moatte 1500 hantekens fan sympatisanten ynlevere wurde. De âld-steateleden, dy't har feriene ha ûnder de namme BetterAs, besykje dy hantekens de kommende tiid by elkoar te krijen.

De fiif âld-steateliden binne Jelle Arjaans, Douwe Bylsma, Frâns Kuipers, Hannah
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022