centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Provincie ziet niets in versoberen Centrale As
woensdag 7 december 2011 Leeuwarden

De provincie blijft achter het tracé van de Centrale As, de nieuwe autoweg van Dokkum naar de Wâldwei bij Nijega, staan zoals dat er nu ligt. Ze vindt een alternatief tracé geen oplossing. Dit zei gedeputeerde Sietske Poepjes gisteren in reactie op de brief die vijf oud-Statenleden naar de huidige Statenleden stuurde. Hierin vragen zij de provincie nog eens goed na te denken over een alternatief tracé, voordat een dure weg wordt gelegd die goedkoper kan. Poepjes: ,,Dit is de goede maatregel voor dit probleem.”

Frans Kuipers (CDA), Jelle Arjaans (D66), Hannah Ludwig (PvdA), Douwe Bylsma (FNP) en Willem Verf (GrienLinks) zijn de vijf oud-Statenleden die hun zorgen uiten. Zij willen dat Provinciale Staten in debat gaan over de Centrale As, voordat daadwerkelijk wordt gestart met de aanleg van de dubbelbaansweg.

,,We hebben ons zelf ook afgevraagd of het zin heeft om hier nog een keer de aandacht op te richten, maar niet geschoten is altijd mis”, zegt Kuipers. ,,Toen de beslissing werd gemaakt om de As te laten komen, was dat vanuit een ander perspectief dan de werkelijkheid nu. Dat was met het oog op de commerciële ontwikkeling rond Dokkum, maar dat gebied loopt juist leeg. Ik hoor ook van ondernemers dat die dubbelbaansweg weinig toevoegt. Vertrek tien minuten eerder en dan ben je er ook op tijd, zei een ondernemer onlangs tegen mij. We willen de provincie nog een kans geven om op een andere manier naar de As te kijken. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

Onzin, vindt Poepjes. ,,Het is een misverstand dat de Centrale As niet bijdraagt aan de economische leefbaarheid van Noordoost-Fryslân. Juist daarom moeten we het niet laten versukkelen.”

Onlangs besloot de Raad van State dat de Centrale As er toch mag komen, ondanks bezwaar van verschillende Friese milieu- en natuurorganisaties. Nu mag de schop eindelijk in de grond, na een tijd van stilstand door de procedures.

Verf: ,,Ik heb over Statenleden gehoord die toen moesten beslissen over de As en nu zeggen: dat hadden we nooit moeten doen. We willen nog een keer vragen er goed naar te kijken, want er is geen weg terug. Wij geven ons bestuurlijk inzicht om te komen tot een compromis. Daar kun je gehoor aan geven of volharden in dwaling.”

De alternatieve as die het vijftal voorstelt, heeft in ieder geval een stuk minder viaducten, minder dubbelbaanswegen en geen rondweg om Hurdegaryp. Verf: ,, In deze tijden van crisis moet je ook de kosten tegen de baten afwegen. Dan is het antwoord nee op het plan zoals het er nu ligt. Zo’n grootschalige weg in een krimpregio is niet nodig.”

Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024