centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Aanleg van de Centrale As kan beginnen
woensdag 9 november 2011 Dokkum

De aanleg van de Centrale As, de nieuwe autoweg tussen Dokkum en de Wâldwei bij Nijega, kan te langen leste beginnen. Vanmorgen veegde de Raad van State de laatste openstaande bezwaren van tafel.

It Fryske Gea en stichting It Griene Erfguod hadden de gang naar de hoogste bestuursrechter van Nederland gemaakt om het plan - een vierbaansweg met een maximumsnelheid van honderd kilometer per uur - tegen te houden. Ze dienden een ‘groen alternatief’ in voor een tweebaansweg met een maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur. De natuurclubs maakten bezwaar omdat een deel van de Centrale As dwars door Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden loopt.

,,Er vindt wel degelijk een significante aantasting van de ecologische hoofdstructuur plaats”, aldus een RvS-woordvoerder in een toelichting. ,,Dat mag niet, behalve als er groot maatschappelijk belang mee is gemoeid.”

De ontsluiting van Noordoost-Fryslân en het herstel van de verkeersveiligheid in dorpen langs de route beoordeelt de Raad als zo’n groot maatschappelijk belang. Het vierbaans-alternatief van de provincie noemt de Raad ‘niet onredelijk’.

Ook de bezwaren van It Fryske Gea en de inwoners tegen de aantasting van het landschap, de verstoring van diverse soorten vleermuizen, de geluidsnormen en overige specifieke bezwaren slagen niet.

De eerste reactie van de provincie kwam te laat voor deze editie. Bekend was al dat Fryslân nu zo snel mogelijk wil beginnen met het werk. Als eerste wordt de rondweg om Garyp aangelegd. Als die klaar is, begint het werk aan de Centrale As bij Sumar-Nijega. Tegelijkertijd wordt begonnen met het traject Dokkum-Feanwâlden. Dit noordelijk traject loopt tot het spoor. Met het middenstuk wordt ongeveer driekwart jaar na het officiële begin gestart.

It Fryske Gea legt zich neer bij de uitspraak. ,,Wij vonden dat we een beter en groener alternatief hadden, maar de Raad van State ziet dat anders”, aldus directeur Ultsje Hosper vanochtend. Hij stelt zich daarbij constructief op. ,,We moeten nu zo gauw mogelijk met zijn allen aan de slag om dit uit te voeren.” Voor de regio is Hosper blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is. ,,Voor de streek is het een goede zaak dat iedereen nu weet waar hij aan toe is.”
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024