centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Poepjes: gau begjinne mei As
woensdag 9 november 2011

De positive útspraak fan de Ried fan Steat oer de Sintrale As betsjut dat de nije dyk no mei faasje oanlein wurde kin. Dat seit deputearre Poepjes. Maitiid takom jier wurdt by Garyp mei de rûnwei begûn.

Yn de hjerst begjint de oanlis fan it noardlike part fan de nije dyk by Dokkum. Yn 2015 moat de hiele Sintrale As klear wêze. Woansdeitemoarn kaam de útspraak fan de steatsried yn in saak dy't oanspand wie troch it Fryske Gea en oare beswiermakkers.
De Ried fan Steat hat harren op net ien punt gelyk jûn. Deputearre Poepjes is hiel bliid mei dy útspraak. Neffens har binne de plannen foar de Sintrale As op demokratyske wize ta stân kaam.

Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022