centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Undernimmers wiis mei útspraak
woensdag 9 november 2011

De útspraak fan de Ried fan Steat oer de Sintrale As is geweldich nijs foar Noardeast-Fryslân. Dat seit Pieter Willem Meinema fan de 'Freonen fan de Sintrale As'.

Hy fertsjintwurdiget in grut tal ûndernimmers en organisaasjes dy't foar de komst fan de nije dyk tusken Dokkum en Nyegea binne. Meinema tinkt dat de oanlis fan de nije dyk hiel goed is foar de transportbedriuwen yn de regio. Ek wurdt it makliker om yn Dokkum te wenjen en yn Drachten te wurkjen.
Fierder tinkt Meinema dat de dyk goed wêze sil foar de ferkearsfeiligens. Om ien oere komt in oantal ûndernimmers noch byelkoar, om de foar har positive útspraak te fieren.

Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024