centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Vertraging uitspraak De Centrale As
woensdag 26 oktober 2011 Leeuwarden

De Raad van State in Den Haag verlengt de termijn voor het doen van een uitspraak in de zaken Provinciaal Inpassingsplan en de procedure hogere waarde geluid over De Centrale As. De termijn wordt verlengd met zes weken. De Raad van State heeft een brief gestuurd aan de belanghebbenden waarin zij aangeeft dat niet binnen de zes weken na de zitting (15 september jl.) uitspraak kan worden gedaan. Daarom wordt deze termijn verlengd met zes weken.

Aan het einde van de zitting op 15 september jl. gaven zowel voor- als tegenstanders aan graag snel een uitspraak te willen horen. De Raad van State gaf toen aan dat zij hun uiterste best zou doen om binnen zes weken uitspraak te doen.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024