centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Plannen foar Sintrale As
zondag 17 juli 2011

Bewenners fan seis doarpen ha plannen makke foarútrinnend op de Sintrale As. Sa moat de trochgeande dyk yn Hurdegaryp plakmeitsje foar in steatige leane. Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp makken de plannen mei yngenieursburo Oranjewoud.

As de Sintrale As oanlein is, kin de trochgeande dyk troch de doarpen oanpakt wurde. At alle plannen trochgeane, dan kostet dat per gemeente 15 miljoen euro.
Moandeitemiddei wurdt it rapport oanbean oan de wethâlders Rypstra fan Tytsjerksteradiel en Bos fan Dantumadiel.

Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024