centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
'Uitspraak over Centrale As te laat'
dinsdag 26 april 2011 Dokkum

De provincie vraagt de Raad van State in een brief om snel te komen met een zittingsdatum. De bezwaar en beroepstermijn voor De Centrale As liep af op 17 augustus 2010. Volgens de Crisis en Herstelwet had de Raad van State eind maart al een uitspraak moeten doen. Het project De Centrale As is één van de zogenaamde Crisis en Herstelwetprojecten. Projecten die onder deze wet vallen dienen na de termijn voor het instellen van beroep en bezwaar binnen een half jaar te worden behandeld bij de Raad van State.

De Raad van State ging in november 2010 akkoord met het verzoek van de Vereniging It Fryske Gea om het provinciale inpassingsplan voor de Centrale As voorlopig te schorsen. De provincie kan daardoor voorlopig niet beginnen met het aanleggen van de weg. De Raad van State betwijfelt of provinciale staten op basis van de verkeersprognoses en de bevolkingsgroeicijfers konden uitgaan van de noodzaak van de nieuwe weg.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024