centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
FNP tegen huidige plan Centrale As
vrijdag 14 oktober 2005 Burgum

De FNP ziet het bijna vastgestelde tracé van de Centrale As van Drachten naar Dokkum niet zitten. De kritiek van de FNP spitst hem met name op de verstoring van het prachtige landschap dat de Wâlden rijk is. Er moeten volgens de FNP danook oplossing komen voor de situatie bij Garyp, Noardburgum en de Foksegatten bij Veenwouden.

De FNP komt met de kritiek nadat de politieke partij zich vorige week vrijdag uitgebreid heeft laten informeren over de nieuwe weg. Op het projectbureau van de Centrale As in Burgum werd de politici duidelijk dat er veranderingen moeten komen in het voorkeurstracé.

"Sa is it yn ús eagen ek net needsaaklik dat der twa ûntslutingen komme nei de Wâldwei", zegt FNP statenlid Marten van der Veen. De rondweg bij Garyp, die overigens ook nog boerderijen op slot zet, kan dan vervallen. Ook Kuikhorne boven Noardburgum is een knelpunt. De Centrale As zal het landschap aldaar ruïneren evenals in het gebied van de Foksegatten. Volgens de FNP is er sprake van een "foarse yngreep."

Wandeltocht voor pers en politici
Voor pers en politici wordt zaterdag een wandeltocht gehouden in Veenwoudsterwal. Het dorp wijst het tracé dat nu gekozen is (inclusief de rondweg Hurdegaryp) af. Het voorkeurstracé heeft onaanvaardbare gevolgen voor natuur, landschap en cultuurhistorie, landbouw, recreatie en de bevolking van dit plattelandsgebied. Het dorp nodigt de politici uit om zelf het golvende elzensingelland tussen
Veenwoudsterwal en Quatrebras te zien. Dit is een unieke gelegenheid, omdat alle boeren langs het voorkeurstracé van de Centrale As hun land deze middag openstellen.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024