centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Niet verrast om uitspraak Centrale As
vrijdag 26 november 2010 Leeuwarden

Leeuwarden - It Fryske Gea en de Friese Milieufederatie - twee bezwaarmakers tegen de aanleg van de Centrale As - zijn blij met de uitspraak van de Raad van State (RvS). Die bepaalde gisteren dat er gestopt moet worden met de voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe weg die Noordoost-Fryslân beter bereikbaar moet maken.

Een van de bezwaren die It Fryske Gea aandraagt zijn de groeiprognoses van de bevolking die de provincie heeft gebruikt. Die zouden niet deugen, verouderd en achterhaald zijn. Een argument waarvoor de RvS gevoelig bleek te zijn in de voorlopige uitspraak.

De RvS verwijst naar een rapport van TNO, waarin becijferd is dat een vierbaansweg niet nodig is en een tweebaansweg (ook nu al) kan volstaan. De provincie daarentegen gaat uit van een groei van de bevolking van 7 procent in de periode 2005 tot 2020, maar nieuwe inzichten wijzen op andere ontwikkelingen. In 2005 werd de groeiverwachting in dezelfde periode bijgesteld naar 3 procent; in 2007 werd juist een krimp tot 4 procent verwacht.

Directeur Ultsje Hosper van It Fryske Gea is niet verrast door de uitspraak. ,,Het was al bekend dat de provincie zich baseert op verouderde verkeers- en bevolkingsprognoses. Dit was eigenlijk onze eerste en enige kans om de zaak aanhangig te maken. We hebben veel overleg met de provincie gehad, maar die wilde niet luisteren naar onze inspraak. De provincie heeft dit voorkeurstracé opgedrongen, en ons eigenlijk gedwongen om naar de Raad van State te stappen.” Hij hoopt dat het Groene Alternatief, een nieuwe tweebaansweg die grotendeels over bestaand tracé loopt en alleen bij de dorpen een nieuwe ligging krijgt, nu in beeld komt.

Gedeputeerde Adema houdt er geen rekening mee dat de Centrale As helemaal opnieuw naar de tekentafel moet. ,,Ik zit niet met de handen in het haar van: dit is een tegenslag en hoe moeten we nu verder. We hebben hooguit drie maanden vertraging opgelopen. Er is geen reden om aan alternatieve scenario’s te gaan denken. Provinciale Staten hebben voor het huidige voorkeurstracé gekozen.”

Compliment

De uitspraak van de RvS levert gemengde reacties op. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks is blij: ,,Prachtig dat er nu een time-out is afgedwongen om nuchter na te denken over deze weg van niks naar nergens. Zeker in tijden dat elk dubbeltje moet worden omgedraaid, is het niet verkeerd om eerder afgewezen alternatieven nog eens goed te bezien. Zeker omdat het prachtige landschap met die alternatieven gespaard blijft.” GrienLinks-Statenlid Irona Groeneveld sluit zich daarbij aan: ,,Een compliment aan It Fryske Gea als hoeder van natuur en landschap in Fryslân en aan de andere organisaties en personen die deze schorsing hebben afgedwongen.”

VNO-NCW Noord is niet blij. ,,Voor de leefbaarheid in Noordoost-Fryslân zou het definitief uitblijven van de Centrale As desastreus zijn”, meent Akke Groenewoud, senior manager. ,,De As maakt deel uit van een gebiedsontwikkeling die noodzakelijk is om de regio vitaal te houden en mee te laten ontwikkelen met de rest van Fryslân.”
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022