centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Undernimmers wolle Sintrale As
vrijdag 26 november 2010

It belang fan de Sintrale As foar toeristen moat ek meiweagje yn it beslút oer de oanlis fan de dyk. Dat fine de ûndernimmers yn Dokkum. De oanlis soe net inkeld ôfhingje moatte fan it takomstich tal ynwenners fan Noardeast-Fryslân. Ek VNO-NCW is it mei de ûndernimmers iens.

De Steatsried bepaalde tongersdei dat de nije dyk tusken Dokkum en Nyegea foarearst net oanlein wurde mei. De needsaak moat better oantoand wurde.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024