centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Nog geen start aanleg Centrale As
donderdag 25 november 2010

De Raad van State is donderdagmiddag akkoord gegaan met het verzoek van de Vereniging It Fryske Gea om het provinciale inpassingsplan voor de Centrale As voorlopig te schorsen. De provincie kan daardoor voorlopig niet beginnen met het aanleggen van de weg. Onder meer de Vereniging It Fryske Gea had de Raad van State gevraagd het provinciale plan voorlopig te schorsen, omdat zij twijfelt aan de noodzaak van de weg.

De Raad van State betwijfelt of provinciale staten op basis van de verkeersprognoses en de bevolkingsgroeicijfers konden uitgaan van de noodzaak van de nieuwe weg. Hier zal nader onderzoek naar gedaan moeten worden, aldus de Raad van State. In dit verband is bij de hoogste bestuursrechter tevens twijfel ontstaan of voor de aanleg van de weg een belangrijk weidevogelgebied ten noorden van Garyp opgeofferd moet worden.

Het provinciale inpassingsplan maakt de aanleg van een nieuwe provinciale weg in Noordoost Fryslân mogelijk. Het tracé van de zogenoemde Centrale As loopt van Dokkum tot aan Nijega over het grondgebied van vier Friese gemeenten. Het project omvat ook de rondwegen Hardegaryp en Garyp. Tussen Dokkum-Zuid en Nijega wordt de weg aangelegd als een tweebaans autoweg. De oostelijke rondweg om Dokkum wordt een eenbaans autoweg.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024