centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Centrale As staat niet ter discussie
donderdag 17 juni 2010 Leeuwarden

De aanleg van de Centrale As van Dokkum naar Nijega staat voor een meerderheid van Provinciale Staten niet ter discussie. Mensen die dachten dat een ander tracé voor de Centrale As nog tot de mogelijkheden behoorde, zijn op het verkeerde been gezet, stelden PvdA en CDA. De milieuclubs kregen de zwarte piet toegewezen.

De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie wezen er gisteren met de VVD tijdens een commissievergadering over de vaststelling van het Provinciaal Inpassings Plan voor de Centrale As op dat in 2006 al op democratische wijze is gekozen voor het tracébesluit en het realisatiebesluit.

Volgens de ChristenUnie hebben It Fryske Gea en de Friese Milieu Federatie (FMF) voor onrust in de streek gezorgd, door de indruk te wekken dat er nog van alles mogelijk zou zijn met de Centrale As.

It Fryske Gea had bijvoorbeeld hartgrondig gepleit voor uitstel van een besluit, zodat alsnog gekozen kon worden voor het door de milieu-organisaties bepleite groene alternatief - een twee- in plaats van een vierbaans weg die minder schade aan het landschap zou toebrengen. ,,Absoluut verwerpelijk”, vond CU-Statenlid Albert Oostland die opstelling. ,,It Fryske Gea zou toch moeten weten om welke besluitvorming het gaat.”

Daar waren de oppositiepartijen FNP, SP en GrienLinks het niet mee eens. Volgens die partijen zijn er nieuwe ontwikkelingen die een heroverweging van de Centrale As mogelijk maken. Namelijk dat de verkeersintensiteit in Noordoost-Fryslân minder snel groeit dan aanvankelijk werd gedacht. GrienLinks ziet in de Centrale As - waar al vijftig miljoen euro in is geïnvesteerd - mogelijkheden om op te bezuinigen.

Volgens de ChristenUnie en gedeputeerde Adema hebben It Fryske Gea en de FMF weinig recht van spreken meer, omdat die organisaties in een vroeg stadium van de onderhandelingstafel zijn weggelopen. ,,Zij zijn uit de klankbordgroep gestapt en hebben gezegd dat we elkaar wel weer zouden zien bij de Raad van State.”

Andere versie
Beleidsmedewerker Arnoud de Vries van de FMF bestreed na afloop die versie. ,,Wij hebben vijf jaar lang in de klankbordgroep gezeten. Tot het einde. Voor de klankbordgroep kwam een gebiedsgroep in de plaats. Die ging verder werken aan het gekozen tracé waarmee wij niet uit de voeten konden. Voor ons was het vanaf toen onmogelijk mee te praten over de Centrale As. Wij onderhandelen graag mee, maar graag over de hoofdpunten en niet over de punten en komma’s.”

Rechter
De Vries zei dat de tien samenwerkende natuur- en milieuorganisaties inderdaad naar de rechter stappen als op 23 juni het inpassingsplan voor de Centrale As wordt vastgesteld. ,,Dit is een te destructieve ingreep in zo een belangrijk landschap.”

De FMF en It Fryske Gea zijn intussen wel weer in gesprek met de provincie Fryslân, tot blijdschap van PvdA en CDA. ,,In Friese verhoudingen past het niet dat dergelijke organisaties zo lijnrecht tegenover elkaar staan”, zei gedeputeerde Adema.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024