centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
It Fryske Gea wil oplossing Centrale As
donderdag 3 juni 2010 Earnewald

It Fryske Gea is er niet op uit dat de Centrale As, de nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega, helemaal uit te laten voeren volgens het Groene Alternatief, de tracékeuze van de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties. Directeur Ultsje Hosper zei zaterdag op de ledenvergadering van zijn vereniging zich heel goed voor te kunnen stellen dat het een geheel wordt van onderdelen uit het provinciale plan en het alternatief.

Er is wel tijd nodig om daarover te onderhandelen, stelde Hosper. Hij riep daarom op tot uitstel van de besluitvorming in provinciale staten. Daar staat het nog deze maand op de agenda: ,,Jou ús in heal jier, dan kinne wy prate oer de plakken wêr't mooglikheden lizze foar oerienstimming.''
Bron: Leeuwarder Courant...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024