centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Sintrale As wurdt justjes oars
woensdag 12 mei 2010

De plannen foar de Sintrale As binne oanpast nei krityk út de doarpen en fan bedriuwen. In rotonde by Sumar en Feanwâlden wurdt ferlein, der komt in bushalte by Sumarderheide en der komt in bettere oansluting fan de dyk op de Wâldwei.

Deputearre Adema sei woansdei nochris dat de dyk it bêste dûbelbaans útfierd wurde kin. Dat is better foar de feiligens. De dyk wurdt minder breed as in gewoane autosneldyk.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024