centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Centrale As: informatieavond in Burgum
donderdag 29 september 2005 Burgum

Tijdens de informatieavond over de toekomstige Centrale As hebben zo'n 200 mensen zich laten informeren. Volgens voorlichter Terpstra van de provincie is de avond in Burgum tot nu toe het drukst bezocht van alle avonden. De vragen van de Burgumers waren gematigd kritisch en na een algemene uitleg werd een 'markt' georganiseerd met informatie over de Centrale As.

Burgum krijgt een aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal door en de meest ingrijpende maatregel voor de Burgumers betreft een wijziging in de Hillamaweg. In het huidige plan moet de weg zuidelijk verlegd worden om doelmatig de nieuwe weg te kunnen passeren. Ook zal de Zomerweg gestremd worden voor autoverkeer om het sluipverkeer tegen te gaan.

Ook het plan 'De Centraalste As' dat door een aantal mensen werd opgeworpen werd min of meer van de tafel geveegd. Het plan zou onder anderen te westelijk liggen, geen ontsluiting bieden aan de dorpen en het huidige verkeersbeeld te weinig veranderen. De provincie Fryslân heeft nog wel toegezegd dat een aantal deskundigen hun licht nog zullen laten werpen op het plan.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024