centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Sintrale As yn 3D
donderdag 18 maart 2010

Takom wike tiisdei wurdt de trijediminsjonale wrâld fan de Sintrale As presintearre. Dit sil plakfine op de Bedriuwekontaktdagen yn Ljouwert. By de Sintrale As giet it om de dyk fan Nyegea nei Dokkum.

Yn de presintaasje is te sjen hoe't de Sintrale As yn it lânskip leit en hoe't de dyk oanslút op besteande wegen. Ek wurde der in oantal keunstwurken yn it trasee toand.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024