centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
2300 bezwaren tegen Centrale As
vrijdag 5 maart 2010 Burgum

Bij de provincie Fryslân zijn in de afgelopen periode 2300 zienswijzen binnengekomen op het ontwerp-inpassingsplan van de Centrale As. Van de 2300 indieners zijn ruim 2200 mensen die gebruik hebben gemaakt van het zienswijzenformulier dat door Milieudefensie beschikbaar werd gesteld. Van alle zienswijzen is 12% afkomstig van buiten Friesland. Van alle Friese zienswijze betreft 62% een bezwaar van iemand uit het gebied rond de Centrale As.

Het indienen van een zienswijze op het ontwerp-inpassingsplan was mogelijk tot en met 22 februari 2010. Alle ingediende zienswijzen worden de komende periode beoordeeld en voorzien van een reactie in de zogenoemde Nota zienswijzen. De provincie bekijkt bij het beantwoorden van de zienswijzen of deze aanleiding geven tot wijzigingen in het provinciaal inpassingsplan.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022