centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Alternatyf foar Sintrale As
vrijdag 19 februari 2010

In groep boargers hat in alternatyf trasee betocht foar de sintrale as.

Fia in boargerinisjatyf wurdt it alternatyf op de aginda pleatst fan provinsjale steaten. De rûte rint fan de nije westlike rûnwei fan Dokkum oer de Lauwersseewei. Dy wurdt yn it plan ferdûbele. Fan Aldtsjerk ôf moat der in nije dyk oanlein wurde dy't de Murk folget en oan de noardkant fan Ljouwert by Cammingabuorren troch it Griene Stjêrgebiet giet. Fan dêr moat de dyk oanslute op de Wâldwei.

It 20 kilometer lange trasee is 12 kilometer koarter as it oarspronklike plan foar de Sintrale As. De aksjegroep tinkt dêrom ek in goedkeaper alternatyf te hawwen. Ek foar de natoer- en miljeuwearden soene better útkomme, seit de aksjegroep.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024