centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Nieuw alternatief voor Centrale As
donderdag 18 februari 2010 Burdaad

Een snellere en goedkopere versie van de verbinding tussen Dokkum en de Wâldwei is donderdag gepresenteerd door een groep burgers, die zich politiek ongebonden noemt. De route volgt, vanuit een nieuwe westelijke rondweg om Dokkum, de te verdubbelen Lauwersseewei tot Aldtsjerk.

Vandaar loopt het alternatief langs de Murk naar noordelijk Leeuwarden. Oostelijk van de stad ligt het nieuwe tracé tussen de wijk Camminghaburen en recreatiegebied de Groene Ster, om zuidelijk daarvan aan te sluiten op de N31, de Wâldwei.

Volgens woordvoerder Pieter Sijtsma uit Burdaard is het plan vele tientallen miljoenen goedkoper dan de Centrale As over Damwâld, Burgum en Garyp. Nieuw aan te leggen is slechts 11 kilometer weg, tegen 29 bij het plan van de provincie en gemeenten. Bestaande wegen kunnen voor 9 kilometer worden gebruikt en deels verdubbeld, tegen 3 kilometer bij de Centrale As.

Ook voor natuur en milieu is het nieuwe alternatief veel gunstiger dan het bestaande plan, aldus de burgergroep. Eerder werd door anderen al een alternatief ingediend dat dichter bij de Centrale As ligt, maar landschappelijk gunstiger zou uitpakken.

Bron: Leeuwarder Courant...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024