centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Centrale As kan goedkoper en beter
maandag 8 augustus 2005 Leeuwarden

De aanleg van de Centrale As kan goedkoper en beter. In een brief aan de fractievoorzitters van Provinciale Staten geeft Frits Tangerman aan dat de keuze van de provincie Fryslân niet de juiste is. De heer Tangerman heeft met eenvoudig tekenwerk een nieuw tracé bedacht met 9 (i.p.v. 18) kruisingen, 1 (i.p.v. 2) spoorwegovergangen en met een lengte van ongeveer 20 (i.p.v. 29) kilometer. Ook het aantal turborotonde's halveert in zijn schets.

De heer Tangerman uit Veenwouden benadrukt de kosten en denkt dat met zijn plan de ontsluiting voor de gemeente Ferwerderadiel en Ameland stukken beter wordt. Ook worden de dorpen in de Trynwâlden ontlast wat in de gemaakte keuze van de provincie niet het geval is. "Mijn keus is volgens mij meer op de toekomst voorbereid", zo schrijft Tangerman. "Nu is naar mijn inzicht een oplossing gezocht om bij de aanleg van een goede ontsluitingsweg de dorpen zo veel mogelijk te ontzien, waardoor er een gewrocht ontstaat."

Het gekozen tracé zet veel dorpen "op slot" terwijl de Centrale As juist voor verdere ontwikkeling moet gaan zorgen. Tangerman zou graag zien dat een onafhankelijk bureau er eens een middag naar de verschillende oplossingen kijkt. De Centrale As zoals deze nu op tafel ligt kost de inwoners van Noordoost Friesland ongeveer 1000 euro per persoon (200.000 inwoners x 1000 euro = 200 miljoen euro).
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024