centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Fikse bezuiniging op Centrale As
vrijdag 18 december 2009 Burgum

De Centrale As, de nieuwe weg tussen Nijega en Dokkum, wordt een stuk minder luxe uitgevoerd. Gedeputeerde Piet Adema maakte donderdag bekend dat er in totaal 89 miljoen euro wordt bezuinigd op de aanleg van drie provinciale wegen. Op de Centrale As wordt 10 miljoen euro bezuinigd. De Centrale As wordt smaller tussen Nijega en Burgum (bezuiniging van 2.5 miljoen euro). Ook krijgt de Centrale As een taakstelling van 7.5 miljoen euro.

Ondanks de fikse bezuinigingen worden wel een aantal wensen van de omgeving gehonoreerd waaronder de verbeterde verkeersoplossingen bij de Zevenhuisterweg in Noardburgum. Naast de oplossing bij de Zevenhuisterweg gaat het om verkeersoplossingen bij de Dwarsloane in Damwâld, de Rijksstraatweg en Slachtedijk in Hurdegaryp. Piet Adema: "Op deze manier zorgen wij voor een goede landschappelijke inpassing en komen we tegemoet aan de wensen van onze inwoners."

Verbeterde verkeersoplossingen
Naar aanleiding van de inspraakreacties is de situatie bij de Zevenhuisterweg aangepast. Westelijk van de Zevenhuisterweg komt een onderdoorgang voor alle verkeer en wordt het fietsverkeer gescheiden van het auto- en landbouwverkeer.

Op de Dwarsloane komt in het kader van verkeersveiligheid een ongelijkvloerse aansluiting in plaats van een turborotonde. De kruising van de Rijksstraatweg met De Centrale As wordt uitgevoerd met een viaduct in plaats van een onderdoorgang, zoals in eerdere plannen werd aangegeven. Het fietspad op de Slachtedijk en de kruising hiervan met De Centrale As schuift op in westelijke richting waardoor de realisatie van een ongelijkvloerse kruising met de spoorwegovergang in de toekomst mogelijk is
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024