centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
'Energieteelt' langs Centrale As
dinsdag 13 januari 2009 Leeuwarden

LEEUWARDEN - Om de nieuwe autoweg van Dokkum naar Nijega in te passen in het landschap worden mogelijk gewassen gebruikt die energie kunnen opwekken. Bio Energie Noord krijgt subsidie van de provincie om de kansen van 'energieteelt' te onderzoeken.

Gedacht kan worden aan de aanplant van snelgroeiend hout of maïs dat de zogeheten Centrale As aan het zicht moet onttrekken. Bio Energie Noord is een samenwerkingsverband van boerenorganisatie LTO Noord-Nederland, de Dienst Landelijk Gebied en proefboerderij Bosma Zathe.

Bron: Leeuwarder Courant...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024