centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Vrij baan voor Centrale As
zaterdag 30 augustus 2008

DEN HAAG - Rijksadviseurs zien geen bezwaren voor aanleg van de Centrale As. De snelweg met vier stroken tussen Dokkum en de Wâldwei bij Nijega kan volgens hen de toets der kritiek prima doorstaan.

Minister Jacqueline Cramer van ruimtelijke ordening zal dit volgende week aan de Tweede Kamer per brief meedelen. De adviseurs hebben op onderdelen wel aanmerkingen, maar de wegaanleg wordt er niet door bedreigd.

Enkele fracties in de Tweede Kamer maakten afgelopen voorjaar amok over de voorgenomen asfaltering in een gebied dat de status draagt van nationaal landschap. De aanleg van de nieuwe weg kost €235 miljoen. De gemeenten Dantumadeel, Dongeradeel en Tytsjerksteradiel nemen daarvan €36 miljoen voor hun rekening. Een groot deel van dat geld wordt gebruikt om de weg zo goed mogelijk in te passen in het landschap.

Bron: Leeuwarder Courant...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024