centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Galema: geen subsidie voor tegenstanders Centrale As
woensdag 23 april 2008

Leeuwarden - Organisaties die naar de rechter stappen om de aanleg van de Centrale As tegen te houden, raken hun provinciale subsidie kwijt. Tenminste als het aan gedeputeerde Galema ligt. Hij deed die uitspraak gisteravond tijdens een CDA-bijeenkomst in Leeuwarden.

Galema doelt daarbij op natuur- en milieuorganisaties die een subsidierelatie hebben met de provincie en daardoor jaarlijks geld ontvangen.

Volgens de gedeputeerde moeten belangenorganisaties die mee spraken over de plannen voor de weg van Dokkum naar Nijega, zich uiteindelijk neerleggen bij een democratisch besluit. ,,Wie op de heenweg meerijdt kan niet op de terugweg plotseling procederen. Daar ben ik helemaal klaar mee.’’ Een verschil tussen een procedure bij de bestuursrechter of het jarenlang procederen tot aan de Raad van State toe, maakt Galema niet: ,,het gaat om het principe: niet procederen!’’

Zowel de provincie als de betrokken gemeenten zijn het erover eens dat de Centrale As in beide richtingen tweebaans moet worden. En ook over de route zijn de partijen tot overeenstemming gekomen.

Tegelijkertijd benadrukt Galema dat het iedereen natuurlijk vrij staat om een gang naar de rechter te maken want het is een democratisch recht. Maar: ,,we gaan wat mij betreft niet het verzet tegen ons subsidiëren. Dat moet afgelopen zijn.’’

Het zit Galema dwars dat er vorige week een bijeenkomst is geweest waar tegenstanders van de aanleg van de weg de mogelijkheden bespraken om juridische procedures te starten.

Namen van organisaties die tegen de aanleg van de weg zijn en die bij een gang naar de rechter moeten vrezen voor hun provinciale subsidie, wilde Galema niet noemen. Ook zegt hij niet te weten of gesubsidieerde organisaties - zoals It Fryske Gea en de Friese Milieufederatie - van plan zijn om de plannen via de rechter tegen te houden of te veranderen.SchrikUltsje Hosper, directeur van het Fryske Gea schrikt van de opmerking van de gedeputeerde. ,,Het is bijna een soort bedreiging, ik neem maar aan dat ’ie het niet zo bedoelde.’’ Je kunt niet op voorhand organisaties monddood maken, meent Bert van der Moolen van de Friese Milieu Federatie (FMF).

Beide organisaties ontvangen jaarlijks geld van de provincie. En beide organisaties zijn niet gelukkig met het genomen besluit over de Centrale As. Niet dat het FMF en It Fryske Gea tegen de aanleg van de weg zijn, maar het tracé en de dubbele rijbanen zijn volgens beide organisaties niet goed gekozen.

Of dat betekent dat beide, of een van beide organisaties naar de rechter stapt is nog niet duidelijk. Maar de opmerking van Galema speelt daarbij geen rol, zegt Van der Moolen. ,, Dit neigt naar oneigenlijk gebruik van de machtspositie van de provincie. Het bestuur van de FMF zal zich daar dan ook niet door laten leiden bij een besluit over een eventuele gang naar de rechter.’’

Hetzelfde geldt voor It Fryske Gea. ,,Wij zijn voor de aanleg van de weg, maar niet op deze manier. Geen weg die voor 75 procent door open gebied loopt.’’

Van der Moolen van de FMF hoopt met de provincie in gesprek te blijven. ,,Al zet Galema met deze opmerkingen de discussie wel op scherp.’’

Dit najaar ligt het voorontwerpbestemmingsplan voor de Centrale As ter inzage. Tegenstanders kunnen dan bezwaar maken waarna Provinciale Staten een definitief besluit nemen.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024