centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Tweestrooks Centrale As zou ‘nieuwe oude Wâldwei' zijn
donderdag 17 april 2008 Damwoude

Als de Centrale As geen vier maar twee rijstroken krijgt, wordt de weg een ,,nieuwe oude Wâldwei''. Dit zei projectmanager Sytse Hilarides van de Centrale As donderdag tijdens een perspresentatie. Hij verwacht op de Centrale As in 2020 dezelfde verkeersintensiteit als op de Wâldwei. ,,En we zijn blij dat die nu dubbelbaans is gemaakt.''

Minister Jacqueline Cramer zette recentelijk openlijk vraagtekens bij de noodzaak voor een vierstrooksweg van Dokkum naar de Wâldwei. Volgens Hilarides is die noodzaak er wel degelijk. Ook al krimpt de bevolking, dan nog neemt de verkeersintensiteit toe, zegt hij. ,,Er zijn meer factoren. Mensen wonen steeds verder van hun werk. Door de vergrijzing zullen ook steeds meer ouderen kilometers maken.''

Het weggedeelte ten zuiden van Quatrebras zal het drukste zijn, aldus Hilarides. Die weg moet daarom de volle breedte krijgen. Het stuk ten noorden daarvan kan 3,30 meter smaller. ,,Dat wordt een vierstrooksweg op driestrooksasfalt.''

De provincie doet zijn uiterste best om de weg zo veel mogelijk te laten opgaan in het landschap, zo zei Hilarides. Zo komen er uitgebreide houtwallen aan weerszijden van de weg. Deze bomensingels horen bij het ‘coulissenlandschap' dat Noordoost-Friesland eigen is. Bomen moeten op sommige plekken fungeren als lamellen, om de weg aan het zicht te onttrekken.

De bomen fungeren her en der ook als oversteekplaats voor vleermuizen. Die navigeren met behulp van boomtoppen. Door beplanting vlak langs de weg en in de middenberm creëren de wegenbouwers ‘hop-overs' voor de vliegende diertjes. Volgens wethouder Albert van der Ploeg van Dantumadeel is dit in Nederland nog niet eerder vertoond. Ook komen er minitunneltjes waardoor kleine dieren als egels en ringslangen onder de weg door kunnen.

Van der Ploeg betreurt de twijfels van Cramer over de vierstrooks Centrale As. Hij garandeert echter dat de weg in deze vorm uitgevoerd zal worden. Als Cramer de weg niet door het nationaal landschap wil hebben, maakt de provincie de grenzen van dat landschap kleiner. Dat recht heeft de provincie. Daarmee valt wel de financiële steun aan boeren om het landschap te onderhouden weg. ,,Dat soe skande wêze'', aldus Van der Ploeg. Maar de Centrale As gaat voor, vinden provincie en gemeenten.
Bron: Leeuwarder Courant...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024