centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
D'82: Centrale As vierstrooks of helemaal niet
woensdag 16 april 2008 Damwoude

De Centrale As moet vier stroken krijgen of er anders maar helemaal niet komen. ,,Wy ambieare gjin twabaansdyk.'' Dit zei fractievoorzitter Sije Heidstra (Dantumadeel '82) dinsdagavond tijdens de raadsvergadering in Damwoude.

Zijn partij heeft grote zorgen over de geluiden dat de Centrale As mogelijk tweestrooks uitgevoerd wordt. ,,Hâld it dan mar by it âlde'', zei Heidstra.

CDA'er Roelof Bos schrok van de opstelling van D'82 en vroeg zich af hoe Heidstra de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de dorpen wilde verbeteren zonder Centrale As. ,,Dêr binne wol oare manieren foar'', zei Heidstra.

Wethouder Albert van der Ploeg gaf aan dat de provincie en de gemeentebesturen nog volop aansturen op een vierstrooks Centrale As.
Bron: Leeuwarder Courant...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024