centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Wurk Sintrale As oanbestege
donderdag 3 april 2008

De kombinaasje Grontmij/Witteveen en Bos sil de kommende jierren it tariedende wurk dwaan foar de oanlis fan de Sintrale As. Dat is de nije dyk tusken Dokkum en de Wâldwei.

De provinsje hat de Grontmij- kombinaasje de opdracht jûn. It bedriuw kaam as bêste út de bus by de Europeeske oanbesteging. De Grontmij sil ûnder oare it projektburo Centrale As helpe by de oanbesteging fan it echte wurk foar de oanlis.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024