centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Centrale As verdiept aangelegd
donderdag 27 maart 2008

Weg tussen Noardburgum en Veenwouden halve meter lager

De Centrale As wordt tussen Veenwouden en Noardburgum hoe dan ook verdiept aangelegd. ,,Die afspraak komen we na,’’ zei projectleider Sietse Hilarides gisteren op een drukbezochte informatieve bijeenkomst in het gemeentehuis in Damwoude. De Centrale As is een vierbaansautoweg tussen Dokkum en de Wâldwei (N31).

Eerder kwamen geluiden uit de regio dat verdiepte aanleg van de Centrale As vanwege de zandondergrond niet mogelijk zou zijn. Het is inderdaad lastig, maar de provincie gaat de weg toch vijftig centimeter verdiept aanleggen, om zo min mogelijk inbreuk te maken op het unieke coulissenlandschap, zei Hilarides gisteren.

Op dit moment bindt de provincie grote ingenieurbureaus aan het project, die oplossingen zoeken. ,,We gaan het doen, dat staat als een paal boven water. Verder wil ik er niet veel over zeggen.’’ Oorspronkelijk was het plan overigens om de weg een meter verdiept aan te leggen.

De provincie deed meer hele en halve toezeggingen tijdens de bijeenkomst. Zo wordt de Dwarslaanrotonde ter hoogte van Broeksterwoude mogelijk toch uit de Centrale As gehaald. Iemand uit de zaal vond zo’n rotonde midden in een autoweg onlogisch. Gedeputeerde Adema was het met hem eens en zei dat er nog eens goed gekeken wordt naar een andere oplossing. Dat zou betekenen dat er alsnog een viaduct komt op die plek. De rotonde was uit bezuinigingsoverwegingen ingetekend. Als er alsnog een viaduct komt, blijft alleen bij het begin van de Centrale As onder Dokkum een rotonde.

De Centrale As wordt aangelegd om de verkeersveiligheid in Noordoost-Fryslân te vergroten, de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren en de sociale achterstand van de bevolking te verkleinen.

Als de Centrale As is aangelegd zullen de dorpen die nu nog op de doorgaande route liggen een heel ander karakter krijgen. Het gaat om dorpen als Damwoude, De Valom, Veenwouden, Quatrebras, Burgum, Garyp, Hurdegaryp, maar ook de dorpen in de Trynwâlden, zoals Oentsjerk en Gytsjerk. Die kernen zullen waarschijnlijk autoluw worden gemaakt. De maximum snelheid op veel wegen zal er teruggaan van tachtig naar zestig, of van vijftig naar dertig kilometer per uur. Asfalt zal plaats maken voor klinkers en er komt meer parkeerruimte voor de bewoners.

Niet iedereen ziet dat overigens als een voordeel, bleek eerder op de avond. Anne van der Heide uit Damwoude is bang dat bijvoorbeeld Veenwouden nog meer een ,,dea doarp’’ wordt. Net als Drogeham nu. ,,In Droegeham hawwe se fan dy rare, giele bestrating oanlein mei oeral bulten yn de wei. It is krekt in temapark.’’ Persoonlijk is Van der Heide wel blij met de Centrale As. Het verkeer tussen Dokkum en Veenwouden rijdt nu nog langs zijn woonhuis aan de Hoofdweg. Straks niet meer. ,,It wurdt rêstich.’’

Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024