centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
CA: Provincie dokt 104 miljoen meer
donderdag 4 augustus 2005 Leeuwarden

De financiën voor de Centrale As waren één van de oorzaken waarom het lang duurde voordat er uiteindelijk een voorkeurstracé bekend is gemaakt. De provincie Fryslân zou in eerste instantie maar 47 miljoen euro betalen en de rest van het project (nu geschat op 184 miljoen euro) zou bekostigd worden door de gemeenten en met steun van het Rijk.

Spanningen
Er heersten de afgelopen maanden grote politieke spanningen rondom de Centrale As. Omwonenden die bezorgd waren en de politieke knopen die doorgehakt moesten worden. Het lijkt erop dat Tytsjerksteradiel met goede uitgangspunten goed onderhandeld heeft en dat de gemeente goedkoop meedoet met de Centrale As. In de gemeente worden trouwens de Trynwâlden niet in het plan meegenomen waardoor de Lauwersseewei, waar regelmatig ongelukken plaatsvinden, voor automobilisten een optie blijft.

De provincie moet nu 104 miljoen euro bijbetalen aan de Centrale As. Dit komt mede ook doordat de steun van het Rijk weggevallen is. Het Rijk wil zich meer richten op de randstad. Met behulp van subsidies en andere externe financiën wil de provincie nog geld zien in te zamelen. In elk geval is door de provincie Fryslân besloten om garant te staan voor het project. De gemeenten Dantumadeel, Dongeradeel en Tytsjerksteradiel betalen gezamenlijk 33 miljoen euro. Zij zijn nog van plan om andere gemeenten te vragen om mee te betalen omdat deze er ook voordeel bij hebben.

Uiteraard moeten de gemeenteraden en ook Provinciale Staten nog wel akkoord gaan met de plannen (en financiële begroting) die donderdag op tafel zijn gelegd. De bouw moet beginnen in 2007 en in 2015 moet volgens de planning de snelle route naar Dokkum klaar zijn.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024