centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Vier stroken Centrale As erg onzeker
donderdag 27 maart 2008

DEN HAAG - De Centrale As staat op losse schroeven. Voor minister Jacqueline Cramer staat niet vast dat deze verbinding een tweebaansweg (vier stroken) moet worden. Een eenbaansweg mag wel, maar alleen als er een uitstekend compensatiepakket komt voor natuur en milieu.

De minister van ruimtelijke ordening en milieu wil hierover in overleg met de provincie. De beoogde weg tussen Nijega en Dokkum is een provinciale aangelegenheid. Het provinciebestuur heeft de zeggenschap. Maar omdat de weg door het nationaal landschap De Noordelijke Friese Wouden voert, heeft ook Cramer een machtspositie.

Cramer wil dat de nieuwe autoweg zich voegt in het landschap; het asfalt is ondergeschikt aan het landschap.

De milieuminister spreekt van een ,,ultieme ontwerpopgave''. De dorpen moeten zoveel mogelijk autoluw worden om de leefbaarheid belangrijk te verbeteren.

Verdubbeling van de nieuwe autoweg is voor het ministerie nog een geheel open zaak, zegt een woordvoerder. Hetzelfde geldt voor de aanleg van een 30 hectare groot bedrijventerrein bij Quatrebras. Ook daarover wil de minister overleg met Friesland, zegt ze in antwoorden op vragen van GroenLinks in de Tweede Kamer.

Het terrein betekent in zijn totale omvang een ,,behoorlijke ingreep'' in het landschap, vindt Cramer. Ze wil met de provincie nagaan hoe de totale behoefte en planning aan bedrijventerreinen in Friesland is.

Mogelijk is het gebied bij Quatrebras niet nodig als elders in de provincie herstructurering van bestaande bedrijventerreinen plaatsvindt of gemeenten gaan samenwerken.

Bron: Leeuwarder Courant...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024