centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Opponenten Centrale As slijpen messen
vrijdag 2 november 2007

QUATREBRAS - Met een protestbord in de weilanden bij Quatrebras markeren It Fryske Gea, Milieudefensie en drie streekstichtingen voor landschapsbehoud vandaag hun bereidheid actie te voeren tegen de de nieuwe autoweg Centrale As en de daarbij horende randbebouwing. Een bedrijventerrein van 30 hectare tussen Quatrebras en Hurdegaryp is volgens de manifestanten uit den boze, omdat er vlakbij - in Burgum en Veenwouden - nog flink wat plaats is voor handel en industrie.

,,We zijn bang dat veel bedrijven alleen maar naar Quatrebras gaan verhuizen, doordat het verkeer naar de Centrale As wordt verlegd. Dat is zonde van het woudenlandschap'', aldus Marjan Vroom van It Griene Erfgoed. De protestactie past in een landelijke campagne waarmee de milieubeweging de Tweede Kamer attendeert op de noodzaak van een zuiniger gebruik van de open ruimte.
Voor de tegenstanders van de Centrale As is de happening bij Quatrebras echter ook een opmaat voor de juridische strijd tegen de weg. Men slijpt de messen voor de bestemmingsplanprocedures, die vanaf volgend voorjaar de zaak tussen Dokkum en Garyp echt op scherp zullen zetten.
Bron: Leeuwarder Courant...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024