centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Protestkuier tsjin Sintrale As
zaterdag 26 mei 2007

Sa'n 400 kuierders protestearren sneon tsjin de Sintrale As. Se rûnen tusken Burgum en Feanwâlden. Dêr komt de nije dyk fan Dokkum nei de Wâldwei.

Mei de tocht freegje de kuierders omtinken foar it ferdwinen fan it lânskip dat yn de midsieuwen al ûntstien is. Oft it protest doel hat, is de fraach. In mearderheid fan Provinsjale Steaten is foar de oanlis fan de Sintrale As
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024