centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
CA: Einde voor sluiproute Zomerweg
donderdag 4 augustus 2005 Burgum

De komst van de Centrale As kan volgens de plannen diepgaande gevolgen hebben voor sommige wegen. Zo kunnen de goed gebruikte Hillamaweg en Zomerweg bij Burgum gestremd worden op het moment dat deze de nieuwe weg van de Centrale As kruisen. De weg die aan de westkant Burgum zal passeren ligt ongeveer 1 meter onder de grond zodat zoveel mogelijk overlast beperkt zal worden.

Sauna komt aan doodlopende weg
De Hillamaweg zal net voorbij Sauna Leeuwerikhoeve worden gekruist door de nieuwe rondweg van de Centrale As. De weg zal hier tot een einde komen. De provincie Fryslân heeft echter als oplossing bedacht dat de straat voor een deel ook wordt verlegd in de richting van het Prinses Margrietkanaal. Omdat de Centrale As hier onder de grond ligt, kan het verkeer met behulp van een brug de nieuwe snelle weg oversteken.

Sluipverkeer van Zomerweg voorbij
Op de plek waar de Centrale As de Zomerweg passeert (ongeveer ter hoogte van het terrein waar Wâldrock altijd wordt gehouden), komt alleen een fietstunnel. Al het andere verkeer kan in de plannen niet meer gebruik maken om snel van Burgum naar Hurdegaryp te rijden. De weg is dan alleen nog maar geschikt voor het bestemmingsverkeer.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024