centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Compensatie voor Centrale As
maandag 12 februari 2007 Burgum

De raden van Tytsjerksteradiel en Dantumadeel krijgen volgende week het voorstel om elk €12 miljoen te investeren in de aanleg van de Centrale As.

Dit bedrag moet medio volgend jaar aan de provincie worden overgemaakt. Die compenseert de gemeenten met diverse toezeggingen.

Tytsjerksteradiel krijgt voor de bijdrage onder andere bedrijventerreinen terug: bij Quatrebras (30 hectare), in Burgum-Zuid en op Skûlenboarch aan het Prinses Margrietkanaal. Ook mogen in Burgum 150 extra woningen worden gebouwd.

De provincie helpt Dantumadeel bij de herstructurering van wegen in de gemeente. De kruispunten Rinsumageest en Steenendam worden in 2011 omgebouwd tot rotondes. De gemeente mag eveneens 150 extra woningen bouwen tot 2015.

Verder werkt de provincie mee aan de realisatie van een hoogwaardig recreatiebedrijf. Veenwouden krijgt de status van ‘bedrijfsconcentratiekern’, wat betekent dat er bedrijventerrein op voorraad mag zijn.
Bron: Leeuwarder Courant...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024