centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Automobilist betaalt tot 6000 euro aan ‘As’
donderdag 14 december 2006 Leeuwarden

Friese automobilisten moeten waarschijnlijk fors in de buidel tasten voor de aanleg van de Centrale As, de nieuwe weg van Dokkum naar Nijega. Dat kan via verhoging van de motorrijtuigenbelasting. Die zal in het ongunstigste geval oplopen tot een jaarlijkse bijdrage van tachtig tot 120 euro, vanaf 2011. Vijftig jaar lang. Automobilisten dragen vier- tot zesduizend euro bij aan de weg die de verkeersveiligheid, leefbaarheid en economie in Noordoost-Fryslân moet verbeteren.

Gisteravond koos een meerderheid van Provinciale Staten ervoor de weg ineens vierbaans aan te leggen. PvdA, CDA en VVD lieten doorschemeren de meerkosten van 35 miljoen te willen betalen met een verhoging van de provinciale opcenten op de wegenbelasting. De fracties wilden eerder hetzelfde middel gebruiken voor de hele weg. Dat kost de provincie zo’n 250 miljoen euro. Mogelijk wordt een deel gefinancierd uit de te verkopen Nuon-aandelen. Over een klein jaar wordt bepaald hoe de financiële dekking er daadwerkelijk uitziet.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024