centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Quatrebras ter discussie
donderdag 14 december 2006 Leeuwarden

De provincie Fryslân gaat opnieuw in onderhandeling met de gemeente Tytsjerksteradiel over de aanleg van een bedrijventerrein bij Quatrebras. Er moet onderzocht worden of er geen betere plek is voor het zakenpark dat Tytsjerksteradiel mag bouwen als compensatie voor de aanleg van de Centrale As door de gemeente.

Dit was gisteren in Provinciale Staten het hete hangijzer bij de behandeling van een aangepast voorstel voor de aanleg van de Centrale As tussen Dokkum en de Wâldwei, ter hoogte van Nijega. De Staten waren in mei al akkoord gegaan met het voorkeurstracé voor het grootste infrastructurele project dat de provincie ooit zelf om handen heeft gehad. Gisteren ging een meerderheid er ook mee akkoord dat de weg ineens als vierbaansweg wordt aangelegd. De fracties van de FNP, GrienLinks en de SP stemden tegen.

Voor de PvdA-fractie was het aanvankelijk onverteerbaar dat Tytsjerksteradiel als compensatie voor de aanleg van de Centrale As (die komt door een gebied waar de gemeente een bedrijventerrein had gepland) een bedrijventerrein van 2,5 hectare mag aanleggen bij Quatrebras. Dat buurtschap hoort weliswaar bij Burgum, maar in werkelijkheid ligt er een paar kilometer landschap tussen, stelde fractievoorzitter B. Versteeg. Een bedrijventerrein op zo’n plek is in strijd met het Streekplan, ware het niet dat er een speciale passage voor is opgenomen in dat plan. De PvdA, die net als de ChristenUnie/SGP lintbebouwing vreest, wil niettemin dat wordt onderzocht of er geen betere locatie mogelijk is in de gemeente. Gedeputeerde Baas zegde uiteindelijk toe dat er een grondig rapport wordt opgesteld.

Voor de toekomst gaat de provincie op last van de PvdA ook onderzoeken of bij de aanleg van infrastructuur niet beter op de oude manier te werk kan worden gegaan. De PvdA heeft het proces van compensatie aan gemeenten en verplichte co-financiering door gemeenten als ,,bepaald niet prettig” ervaren. Het gaf ,,een hoop gedoe” en ,,ruis op de lijn”. Bij de plannen voor opwaardering van de N381 tussen Drachten en de Drentse grens ziet Versteeg hetzelfde gebeuren tussen provincie en betrokken gemeenten. ,,Wij willen terug naar de oude regelingen. Wij zijn als provincie verantwoordelijk voor provinciale wegen en als gemeenten mee willen doen aan ons ontwerp, dan moeten ze meebetalen.”

Op de kritiek van ecoloog U. Hosper en econoom F. Sijtsma dat het huidige voorkeurstracé voor de Centrale As niet de juiste is en economisch gezien meer kwaad dan goed doet, werd niet ingegaan. ,,Wat zij stellen is in mei allemaal al naar voren gebracht in het tracébesluit. Dat is een gepasseerd station”, was het enige dat gedeputeerde Baas er nog over kwijt wilde.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024