centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
CA: Burgum krijgt aquaduct bij kanaal
donderdag 4 augustus 2005 Burgum

Ten westen van Burgum wordt volgens het voorkeurstracé van de Centrale As een aquaduct aangelegd. In een weiland ten zuiden van het Prinses Margrietkanaal zal het aquaduct eerst worden gebouwd. In 2015 moet de nieuwe rondweg volgens het plan op het aquaduct aangesloten zijn. Het kanaal wordt op deze plek gedeeltelijk verlegd. Door het aquaduct 'droog' te bouwen worden kosten bespaard die geraamd worden op ongeveer 40-50 miljoen euro.

Beste oplossing
Volgens de provincie Fryslân is een aquaduct de beste oplossing voor Burgum. Doordat het kanaal gedeeltelijk recht wordt gelegd richting Suwâld is het tevens veiliger voor de scheepvaart die nu beter zicht krijgen op de brug in Burgum.

Klaverblad bij Sonac
Ten westen van Sonac in Sumar wordt een half klaverblad aangelegd voor de ontsluiting van de Centrale As met de dorpen Garyp, Burgum en Sumar. De nieuwe weg zal vanaf Burgum dubbelbaans worden en eindigt met een aansluiting op de Wâldwei (N31) bij Nijega. Ter hoogte van de Gariperhoeke komt een tunnel voor het verkeer.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024