centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Geen tunnel in Burgum
zaterdag 18 januari 2003 Burgum

Er komt geen tunnel in Burgum voor de doorstroom van het verkeer tussen Dokkum en Nijega. Met de bouw van een tunnel zou ruim 114 miljoen euro gemoeid zijn. Hiervoor zou het grootste deel van het budget voor de Centrale As opgemaakt moeten worden. Dit werd duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering in Burgum.

De optie om een aquaduct te bouwen, blijft nog wel een optie. Hierover wordt nog druk gesproken met de betrokken gemeenten en provincie.
Bron: WâldNet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024